Bc. Alena Zahradníčková

Diplomová práce

Aplikace pro vytváření a správu receptů

Application for creating and managing recipes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro vyhledávání a správu receptů, plánování jídelníčku a vytváření nákupních seznamů. Teoretická část práce porovnává podobné, již existující, aplikace a popisuje design řešení. Praktická část představuje funkční řešení. V textu práce je pak popsána jeho implementace, použité technologie, způsob testování a jsou navržena další možná rozšíření …více
Abstract:
This diploma thesis aims to design and implement an application for searching and managing recipes, creating meal plans and shopping lists. The theoretical part compares similar, already existing applications and describes the application's design. The practical part introduces a working solution. The text then describes the implementation, used technologies, testing, and suggestions for extensions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavol Ulbrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika