Bc. Petr Martinec

Bakalářská práce

Programování task systému: Webová aplikace

Task system implementation: Web application
Anotace:
Tato práce se zabývá realizací task systému zaměřeného především pro menší až středně velké týmy, které potřebují spolupracovat na společných úkolech. Samotný systém byl realizován v jazyce PHP, konkrétně pomocí frameworku Nette a dalších moderních frameworků, které se dnes běžně používají při realizaci webových stránek.
Abstract:
This thesis covers the realisation of a task system focused primarily on small and medium sized teams in need of coordination on common tasks. The system itself was realised in PHP. More specifically, the thesis is realised in Nette and other cutting edge frameworks commonly used in web page realisations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Brožek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martinec, Petr. Programování task systému: Webová aplikace. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie