Jana FRYŠOVÁ

Bachelor's thesis

Zhodnocení ekonomických nástrojů v ochraně přírody se zaměřením na programy péče o krajinu (na příkladu CHKO Třeboňsko a Jihočeského kraje)

Evaluation of economic instuments used in nature protection, with special attention paid to the landscape care programmes (case study of the Třeboňsko PLA and South Bohemian Region)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zmapováním a vyhodnocením ekonomických nástrojů podporujících péči o přírodu a krajinu se zaměřením na programy péče o krajinu na příkladu Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Jihočeského kraje. Pro zjištění požadovaných analýz byly zkoumány podkladové materiály a vedeny rozhovory s pracovníky těchto orgánů pro získání potřebných dodatečných informací. Výsledkem analýzy …viac
Abstract:
The Bachelor Thesis also includes mapping and assessment of economic instruments supporting nature protection and landscape conservation emphasizing the related programmes which are demonstrated on the example of the Protected Landscape Area of Třeboňsko and South Bohemian Region. Background materials were analysed and interviews with the relevant employees working for the given authorities were conducted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
Zverejniť od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Jan Těšitel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRYŠOVÁ, Jana. Zhodnocení ekonomických nástrojů v ochraně přírody se zaměřením na programy péče o krajinu (na příkladu CHKO Třeboňsko a Jihočeského kraje). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses dbkdoe dbkdoe/2
15. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
15. 5. 2012
Bulánová, L.
16. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.