Lukáš BECHYNĚ

Bakalářská práce

Vývoj stranického systému Slovenské republiky 1993-2010

The development of the party system in the Slovak Republic 1993-2010
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je vývoj stranického systému Slovenské republiky v letech 1993 ? 2010. Stranický systém se pokouším zařadit podle teorie Giovanni Sartoriho. Tezí mojí práce je, že stranický systém na Slovensku ve sledovaném období lze převážně charakterizovat jako umírněný pluralismus. Slovensko jako postkomunistická země prochází v 90. letech dynamickou proměnou. Vzniká mnoho nových politických …více
Abstract:
The topic of my thesis is the development of the party system in the Slovak Republic in the period of 1993 - 2010. I'm trying to apply the theory of Giovanni Sartori on this party system. The presumption of my work is that the party system in the Slovak Republic in the examined period can be characterized as systems of moderate pluralism. Slovakia as a post-communist country passed dynamic changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BECHYNĚ, Lukáš. Vývoj stranického systému Slovenské republiky 1993-2010. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická