Theses 

Analýza konkurenceschopnosti firmy UDAS Financial Service, s.r.o. – Vladislava Herlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vladislava Herlíková

Bakalářská práce

Analýza konkurenceschopnosti firmy UDAS Financial Service, s.r.o.

Analysis of competitiveness of UDAS Financial Service, s.r.o.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti UDAS Financial Service, s.r.o., stanovení faktorů k ní přispívající a navržení možných zlepšení. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů, jako je konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Dále se zaměřuje na vymezení metod, použitých k následné analýze. Mezi tyto metody patří PESTLE analýza, analýza konkurence, konkurenčních sil, vnitřních zdrojů, schopností podniku a SWOT analýza. Druhá část se zaměřuje na využití těchto metod k analýze společnosti z hlediska konkurenceschopnosti a na určení faktorů, které k její konkurenceschopnosti přispívají. Vybraná společnost je následně hodnocena jako konkurenceschopná zejména díky odbornosti a kvalitě služeb. Následně jsou společnosti navržena řešení, která by mohla její konkurenceschopnost navýšit. Mezi hlavní doporučení patří zvýšení jazykové vybavenosti zaměstnanců, zlepšení kontrolního systému nebo stmelení kolektivu.

Abstract: The Bachelor thesis focuses on the analysis of competitiveness of UDAS Financial Service, s.r.o., the determining of the influencing factors and the suggestions of improvements that could increase the competitiveness of the chosen company. The first part of the thesis explains some basic terms such as competition, competitiveness or competitive advantage. There is also a description of methods that are used to analyse the company in the next part of the thesis. These analyses include the PESTLE analysis, the analysis of competition, the Five Forces of Competitive Position Analysis, the analysis of intern sources and competences of the company and the SWOT analysis. The second part focuses on the use of these methods to analyse the competitiveness of the company and determines the factors that make the firm competitive. The company is evaluated as competitive thanks to its expertise and the quality of services. In the last part, some solutions which could increase the competitiveness are suggested. The main recommendations include the improvement of language skills, better system of control or team building.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, konkurence, výhoda konkurenční, analýza PESTLE, analýza konkurence, analýza konkurenčních sil, analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku, analýza SWOT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz