Jan Hubínek

Bakalářská práce

Strategická analýza SUEZ Využití zdrojů a.s.

Strategic analysis of the company SUEZ Využití zdrojů a.s.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vypracovat strategickou analýzu společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., identifikovat její silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení a navrhnout doporučení pro její budoucí strategické rozhodování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou s využitím odborné literatury popsány základní pojmy a metody strategické analýzy, jako jsou cíle …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to develop a strategic analysis of the company SUEZ Využití zdrojů a.s., to identify its strengths and weaknesses, opportunities and threats and to propose strategic recommendations for improving the future strategy. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part are examined terms like goals and vision of the company, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Petra Štamfestová
  • Oponent: Luděk Ortman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77298