Jakub Petřík

Bakalářská práce

Porovnání JS frameworks podle specifik projektu

Comparison of JS Frameworks According to Project Specifics
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání JS frameworků dle zvolených faktorů v souvislosti se specifiky projektů. V rámci bakalářské práce bylo nejprve nutné představit čtenáři základní přehled o typech aplikací, popis JavaScriptu, TypeScriptu a jednotlivých frameworků. Dále pro vhodné porovnání a otestování je součástí práce navržena stejná multiplatformní aplikace, zaměřena na konkrétní typ projektu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the comparison of JS frameworks according to the chosen factors in relation to the specifics of the projects. Within the scope of the bachelor thesis it was first necessary to present the reader with a basic overview of application types, a description of JavaScript, TypeScript and individual frameworks. Furthermore, for a suitable comparison and testing, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petřík, Jakub. Porovnání JS frameworks podle specifik projektu. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe