Jan Pluhař

Bakalářská práce

Multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí

Portable application for alarm event processing
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vzorového alarmového systému. Cílem práce bylo seznámení se s problematikou alarmů v průmyslových a informačních systémech, návrh vlastního systému s výběrem vhodných technologií a jeho následná implementace a otestování výsledného softwaru. Alarmový systém byl navržen jako ASP.NET Core server s databází MongoDB, společně s multiplatformní webovou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a sample alarm system. The aim of the thesis was to get acquainted with the issue of alarms in industrial and information systems, to design a custom system with the selection of appropriate technologies and its subsequent implementation and testing of the resulting software. The alarm system was designed as an ASP.NET Core server with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pluhař, Jan. Multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Aplikovaná informatika