Theses 

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy – Bc. Tomáš Rataj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Tomáš Rataj

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

The use of public relations in the marketing communications firm

Anotace: Práce se zabývá využíváním nástrojů public relations ve firmě Tefos Slaný spol.s r.o., zhodnocení public relations aktivit, které firma využívá. Také poukáže na to, jakým způsobem firma komunikuje s okolím a jak se public relations firmy vyvíjí od vzniku firmy do současnosti. V teoretické části se práce zabývá public relations obecně, jejími cíli a nástroji, dále pak marketingovým komunikačním mixem tak, jak je popisuje příslušná oborová odborná literatura. Praktická část je zaměřena na podrobnější analýzu firmy Tefos Slaný spol.s r.o. .Práce ze začátku představí firmu Tefos Slaný spol. s r.o., poté poukáže na to, jak public relations fungují v menších firmách, jaké jsou public relations vnitřní a vnější a také jaký podíl mají public relations v komunikaci s veřejností, ať už s českou či zahraniční. Na základě získaných informací jsou zpracovány výsledky pojednávající o tom, jak přesně fungují public relations ve firmě Tefos Slaný spol. s r.o.

Abstract: The dissertation concerns with the using of the public relations tools in the company Tefos Slaný spol. s r.o., with the evalution of the public relations activities, which the company uses. It will also point to, how the company comunicates with the surroundings and how the company´s public relations envolvet from the company´s founding up to the present. In the theoretical part is my dissertation concerned with the public relations in general, which goals and tools there are. Then is the dissertation about the marketing comunicative mix, as the branch technical literature describes. The practical part of my dissertation is focused on the detailed analysis of the company Tefos Slaný spol. s r.o. At the beginning my work introduces the company Tefos Slaný spol. s r.o., then it points to, how the public relations work in the smaller companies, which public relations are internal and external and also which part from the public comunication the public relations have; be it in the czech or in the foreign area. Based on the achieved informations are the results proccesed, which tell us, how the public relations work in the company Tefos Slaný spol. s r.o. exactly.

Klíčová slova: public relations, komunikace, tisková zpráva, online, blog

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz