Bc. Tomáš Rataj

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy

The use of public relations in the marketing communications firm
Anotace:
Práce se zabývá využíváním nástrojů public relations ve firmě Tefos Slaný spol.s r.o., zhodnocení public relations aktivit, které firma využívá. Také poukáže na to, jakým způsobem firma komunikuje s okolím a jak se public relations firmy vyvíjí od vzniku firmy do současnosti. V teoretické části se práce zabývá public relations obecně, jejími cíli a nástroji, dále pak marketingovým komunikačním mixem …více
Abstract:
The dissertation concerns with the using of the public relations tools in the company Tefos Slaný spol. s r.o., with the evalution of the public relations activities, which the company uses. It will also point to, how the company comunicates with the surroundings and how the company´s public relations envolvet from the company´s founding up to the present. In the theoretical part is my dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace