Zdeněk DOSTÁL

Bakalářská práce

Sociální problémy nezaměstnanosti a bezdomovectví

Social problems of the unemployment and homelessness
Anotace:
Obecné charakteristiky nezaměstnanosti a bezdomovectví na základě obsahové analýzy z dostupných informačních zdrojů. Bakalářská práce je zaměřena na nezaměstnanost a bezdomovectví, jejich sociální a psychologické důsledky včetně nástrojů k jejich odstraňování, jakož i vztahu zaměstnaných osob v souvislosti s eventuální možností vlastní nezaměstnanosti. Praktická část shrnuje dotazníkové šetření zaměřené …více
Abstract:
General characteristics of unemployment and homelessness on the basis of content analysis of available resources. The thesis is focused on unemployment and homelessness, the social and psychological consequences, including tools for their removal, as well as respect of employed people in connection with the eventual possibility of their own unemployment. The practical part summarizes the questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Identifikátor: 14513

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, Zdeněk. Sociální problémy nezaměstnanosti a bezdomovectví. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika