Bc. Jiří Lacina

Diplomová práce

Vliv ekonomické a finanční krize na vývoj světové ekonomiky

The Impact of Economics and Financial Crisis on the Development of World Economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv ekonomické a finanční krize na vývoj světové ekonomiky“ je zhodnocení vlivu ekonomické a finanční krize v celosvětovém měřítku a to především prostřednictvím deskriptivní komparace. První část se věnuje ukazatelům světové ekonomiky, hospodářskému cyklu a institucím s rozhodujícím vlivem na světovou ekonomiku. Druhá část rozebírá významné krize 20. století. Jednotlivé …více
Abstract:
The subject of the thesis “The influence of economic and financial crises to the world`s economic development” is an assessment of the economic and financial crises in the whole world`s scale; preferably through the descriptive comparison. The first part is targeting the indications of the world`s economic, business cycle and to the institutions with the major influence to the world`s economics. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS