RNDr. Radek Jupa, Ph.D.

Disertační práce

Významnost vybraných strukturních znaků xylému rostlin pro jeho spolehlivou funkci

Significance of selected structural traits of xylem for its reliable function
Anotace:
Xylém je specializovaný typ vodivého pletiva, které se nachází ve všech cévnatých rostlinách, kde zastává důležitou roli v řadě fyziologických procesů. Transport a distribuce vody a v ní rozpuštěných látek na dlouhé vzdálenosti ve směru od kořenů k nadzemním částem rostliny, zásobárna vody a rezervních látek, mechanická opora rostlinného těla a obrana proti specifickým patogenům kolonizujícím toto …více
Anotace:
xylému při limitní dostupnosti vody v půdě. Výsledky této disertační práce rozšiřují současné znalosti v oblasti působení limitní dostupnosti vody v půdě na vývoj a funkci xylému a získané poznatky navíc přispívají k hodnocení vlivu jednotlivých strukturních znaků xylému na dálkový transport vody a její uskladnění/uvolňování z buněk xylému.
Abstract:
Xylem is a special tissue present in all vascular plants which plays a fundamental role in distinct physiological processes. Transport and distribution of water and dissolved compounds over long distances in the direction from roots to above ground organs, periodical storage of water and other reserves, mechanical support of the plant body and defence against vascular pathogens all belong to the most …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D., Dr. Bernhard Schuldt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta