Bc. Hana Ančincová

Bachelor's thesis

Využití veřejného prostranství jako příjem rozpočtu obce

The use of public area as an income of the municipality budget
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Využití veřejného prostranství jako příjem rozpočtu obce“ je nalézt optimální způsob fiskálního využití veřejného prostranství ve vybrané obci. První dvě kapitoly se věnují pojmu veřejné prostranství nejen z teoretického hlediska, ale také výkladu sporných bodů, které s danou problematikou souvisí. Následující část patří ekonomické autonomii obce a příjmové stránce rozpočtu …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “The use of public area as an income of the municipality budget” is to find the optimal way of fiscal use of public area in the selected municipality. The first two chapters engage in the concept of public area, not only from a theoretical point of view, but also the interpretation of moot questions that relate to this topic. The following section includes the economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Lenka Němcová, B.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta