Bc. Markéta Murasová

Bachelor's thesis

Zavedení nové metody pro stanovení glukózy

Introduction of a new method for the determination of glucose level
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na validaci/verifikaci metody pro stanovení glukózy. Proces validace/verifikace rozhoduje o použití analytické metody v dané klinické laboratoři, proto je neustále aktuálním tématem. Část práce byla věnována verifikaci nového diagnostického kitu, určeného pro stanovení glukózy v biologickém materiálu. Větší pozornost však byla zaměřena na validaci nově zaváděné modifikované …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the validation/verification of a method used for glucose determination. The validation/verification process determines the application of an analytical method in a given clinical laboratory and, therefore, represents a topical issue. Part of the thesis aims at verification of a new diagnostic kit intended for the determination of glucose in biological material. However …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2020
  • Supervisor: MUDr. Petr Kubáč
  • Reader: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta