Martin Kvapil

Diplomová práce

Regionální disparity v dostupnosti lékařské péče v ČR v roce 2017

Regional disparities in the accessibility of medical care in the Czech Republic in 2017
Anotace:
Práce se zabývá regionálními disparitami v dostupnosti zdravotní péče. Popisuje specifika systému zdravotní péče a porovnává počty lékařů oborů primární péče v okresech ČR. Pomocí internetových hodnocení také porovnává rozdíly ve vnímané kvalitě zdravotní péče napříč kraji. Je ověřováno, zdali je garantována pojišťěncům místní dostupnost zdravotní péče tak, jak je definována v českých právních normách …více
Abstract:
The thesis deals with regional disparities in health care availability. It describes the specifics of the health care system and compares the numbers of primary care physicians in the districts of the Czech Republic. It also compares the differences in perceived quality of health care across the regions using the internet reviews. It is being verified, whether is the health care accessibility in line …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Pavel Řežábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76988