Theses 

Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole – Bc. Simona Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Bc. Simona Pokorná

Diplomová práce

Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole

Preliminary diagnostics as a base for reeducation of specific learning disorders of pupils at basic school

Anotace: Diplomová práce bude zaměřena na vstupní diagnostiku pedagoga jako východisko pro redukaci SPU žáků na vybrané běžné základní škole. Budou vysvětleny teoretické pojmy, které pomohou k porozumění dané problematiky.

Abstract: This thesis will focus on teacher input diagnostics as a basis for redukaci SPU students selected for an elementary school. Will explain the theoretical concepts that help to understand the issue.

Klíčová slova: Specifické poruchy učení, školní zralost, reedukace, školní speciální pedagog, testové baterie, diagnostika.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 21:01, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz