Bc. Simona Pokorná

Diplomová práce

Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole

Preliminary diagnostics as a base for reeducation of specific learning disorders of pupils at basic school
Anotace:
Diplomová práce bude zaměřena na vstupní diagnostiku pedagoga jako východisko pro redukaci SPU žáků na vybrané běžné základní škole. Budou vysvětleny teoretické pojmy, které pomohou k porozumění dané problematiky.
Abstract:
This thesis will focus on teacher input diagnostics as a basis for redukaci SPU students selected for an elementary school. Will explain the theoretical concepts that help to understand the issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele