Theses 

Edukace žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciální – Renáta Urbánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení

Renáta Urbánková

Diplomová práce

Edukace žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciální

Education of pupils with the multiple - disabled deseases at special primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou edukace žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciální, kteří jsou vzděláváni dle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu kombinované postižení, příčinám a faktorům ovlivňující vznik těchto postižení a jejich klasifikaci. Popisuje též současný systém vzdělávání žáků s kombinovaným v období povinné školní docházky a metody využitelné při práci s těmito žáky v základní škole speciální. V praktické části je prostřednictvím zvolených metod, kterými jsou studium spisové dokumentace, případové studie, pozorování a rozhovory, zdokumentována míra rozvoje žáků vzdělávaných v Rehabilitačním vzdělávacím programu v základní škole speciální. Míra rozvoje žáku je zdokumentovaná pomocí případových studií, jejichž součástí jsou vyhodnocené individuální plány žáky ze školního roku ve kterém nastoupili k plnění povinné školní docházky a ze školního roku 2009/2010. K dosažení cílů byl vzhledem k charakteru zkoumaného tématu zvolen kvalitativní výzkum Kvalitativní výzkum bude proveden v základní škole speciální v Děčíně.

Klíčová slova: postižení kombinované, postižení mentální, základní škola speciální, rehabilitační vzdělávací program, individuální vzdělávací plán

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Jana Dlouhá
  • Oponent: Miroslava Javorská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz