Bc. Libor Ševela

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v podniku

Motivation tools and their impact on work performance of employees in the company
Abstract:
Obsahem DP je popis vybraného podniku (Dopravní podnik, hl. m. Prahy, a.s.) a popis jeho hlavní činnosti. Hlavním cíle podniku není zisk, ale služba veřejnosti, a to je poskytování veřejné dopravy v Praze a okolí. Práce bude zaměřena na poskytování sociální výhod a benefitů pro své zaměstnance a doplněna příklady z praxe. Závěrem bude proveden dotazníkový průzkum spokojenosti zaměstnanců a s návrhy …more
Abstract:
DP containing the description of the selected company (Transport Company, hl. M. Prahy, Inc.) and a description of its main activities. The main objectives of the company is not profit, but a public service and it is the provision of public transport in and around Prague. Work will focus on the provision of social benefits and benefits for its employees and complemented by practical examples. Finally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní