Bc. Sugandha Tikoo

Master's thesis

Integrated Marketing Communication and its social implications

Integrated Marketing Communication and its social implications
Abstract:
Abstraktní Cílem této práce je diskutovat sociální důsledky integrované marketingové komunikace (IMC). Zvláštní pozornost byla věnována sociálních médií představy o chování mezi integrovaný marketing. V dnešní době, sociální média se stala velmi důležitou součástí marketingu, a to zejména pro kosmetický průmysl. Využitím strategie sociální média správně, dokazuje zvýšit pověst společnosti tím, že vytvoří …more
Abstract:
Abstract The objective of this thesis is to discuss the social implication of Integrated Marketing Communication (IMC). Particular attention has been given to the social media notions of conduct among Integrated Marketing Communication. Nowadays, social media has become a very important part of Marketing, especially for the cosmetic industry. By utilizing Social Media strategies properly, proves to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní