Theses 

Integrace žáka s Aspergerovým syndromem do běžné základní školy- pohled rodičů spolužáků integrovaného žáka – Bc. Tamara Šenkyříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Speciální pedagogika

Bc. Tamara Šenkyříková

Diplomová práce

Integrace žáka s Aspergerovým syndromem do běžné základní školy- pohled rodičů spolužáků integrovaného žáka

Integration of pupil with Asperger syndrome into regular elementary school- the classmateś parents and their perception of the integrated pupil

Anotace: Diplomová práce se zabývá integrací žáka s Aspergerovým syndromem do základní školy běžného typu z pohledu rodičů spolužáků integrovaného žáka. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy o Aspergerově syndromu, jeho diagnostice a projevech. Popisuje teoretická východiska integrace, její legislativní rámec, specifika vzdělávacího procesu žáků s Aspergerovým syndromem a faktory, které ovlivňují integraci. V praktické části je popsána příprava, průběh a výsledky výzkumného šetření, které bylo provedeno kvantitativní metodou dotazníku a následně obohaceno o kvalitativní rozměr.

Abstract: The diploma thesis deals with integration of a pupil suffering from Asperger’s syndrome into standard elementary school. The whole problem is examined from a point of view of classmates’ parents of integrated pupil. A theoretical part is focused on fundamental concepts about Asperger’s syndrome, its diagnostics and manifestations. It describes theoretical solutions of integration, its legislative framework, specificities of educational process of pupils with Asperger’s syndrome and factors which influence the integration. In a practical part, preparation, progress and results of research inquiry, which was carried out by a quantitative questionnaire method and subsequently enhanced with qualitative extent, are described.

Klíčová slova: Aspergerův syndrom, integrace, edukace, rodiče, Asperger syndrome, integration, education, parents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:23, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz