Bc. Samuela Chloubová

Bakalářská práce

Osobnost, attachment a vzdělání rodiče: Faktory ovlivňující míru struktury domácího vzdělávání

Personality, attachment and education of parents: factors that contribute to the degree of structure in homeschooling
Anotace:
Domácí vzdělávání je rychle narůstající fenomén, a to zejména v USA. I v ČR se ale tato forma vzdělávání těší čím dál větší oblibě. Z předchozích výzkumů vyplývá, že existuje několik typů domácího vzdělávání, které se liší zejména v míře struktury uplatňované ve výuce. Poznatky spojené s volbou typu domácího vzdělávání se týkají převážně motivace rodičů ke vstupu do domácího vzdělávání. Nezabývají …více
Abstract:
Homeschooling is a fast-growing phenomenon, especially in the United States. And the Czech Republic is no exception. Previous studies suggest that there are multiple types of homeschooling differentiated by the degree of structurality of the education. However, findings regarding the process of choosing a specific type of homeschooling concern primarily the parents’ motivation to go through with home …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sklepníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta