Bc. Tamara Šenkyříková

Master's thesis

Integrace žáka s Aspergerovým syndromem do běžné základní školy- pohled rodičů spolužáků integrovaného žáka

Integration of pupil with Asperger syndrome into regular elementary school- the classmateś parents and their perception of the integrated pupil
Abstract:
Diplomová práce se zabývá integrací žáka s Aspergerovým syndromem do základní školy běžného typu z pohledu rodičů spolužáků integrovaného žáka. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy o Aspergerově syndromu, jeho diagnostice a projevech. Popisuje teoretická východiska integrace, její legislativní rámec, specifika vzdělávacího procesu žáků s Aspergerovým syndromem a faktory, které ovlivňují integraci …more
Abstract:
The diploma thesis deals with integration of a pupil suffering from Asperger’s syndrome into standard elementary school. The whole problem is examined from a point of view of classmates’ parents of integrated pupil. A theoretical part is focused on fundamental concepts about Asperger’s syndrome, its diagnostics and manifestations. It describes theoretical solutions of integration, its legislative framework …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Special Education