Mgr. Lenka Voráčová

Master's thesis

Pohlavní zneužívání z pohledu juristického a kriminologického

Sexual Abuse from Criminal and Criminological Point of View
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Pohlavní zneužívání z pohledu juristického a kriminologického směřuje svůj obsah na jeden konkrétní trestný čin a to pohlavní zneužití. Práce pojímá analýzu pohlavního zneužití dvěma různými pohledy. První část je zaměřena na juristickou stránku trestného činu. Je směřována na vymezení pojmu pohlavního zneužití a na jeho skutkovou podstatu, kdy je i srovnáván s právní úpravou …viac
Abstract:
Final thesis titled Sexual abuse from juristic and criminological perspective points its contents to one specific crime - sexual abuse. The thesis analyzes sexual abuse by two different views. The first part is dealing with the juridical aspect of a crime. Mainly focusing to the definition of sexual abuse and its merits of a case, even it´s compared with the legislation in Germany. The second part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta