Bc. Dominika Vlčková

Diplomová práce

Případ mešity v Hradci Králové: kritická diskurzivní analýza článků Hradeckého deníku

The case of mosque in Hradec Králové: critical discourse analysis of articles in Hradecký deník
Anotace:
Tématem práce je problematika integrace muslimské menšiny v jednom z krajských měst České republiky. Konkrétně se práce věnuje povolení mešity na území města Hradce Králové (dále jen HK). Po dobu třinácti měsíců, od srpna roku 2010 do srpna roku 2011, vycházely v regionálním periodiku Hradecký deník zprávy informující o diskuzích a zvažování povolení muslimského svatostánku v HK. V úvodu se práce věnuje …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the issue of integration of Muslim minority in one of the regional cities of the Czech Republic. Specifically, the thesis focuses on the permit of mosques in the town of Hradec Králové (hereinafter referred to as HK). During the thirteen months from August 2010 to August 2011, a regional periodical Hradecký deník published news about the discussions and considering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Johana Kotišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií