Bc. Šárka Štyksová

Master's thesis

The Differences in the Effectivity of Learning English by 3 and 6 year Old Learners

The Differences in the Effectivity of Learning English by 3 and 6 year Old Learners
Abstract:
Anotace Cílem této magisterské práce je zjištění, zdali existují rozdíly v efektivitě výuky angličtiny u 3 a 6ti letých dětí, zejména ve výslovnosti, rozsahu slovní zásoby, existence období ticha, činností, které děti upřednostňují v hodinách angličtiny, po dobu pozorování v délce pěti měsíců. Magisterská práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se …more
Abstract:
Annotation The aim of the master thesis is to find out whether there are any differences in the effectivity of learning English by 3 and 6 year old learners considering the pronunciation, the knowledge of vocabulary, the existence of the silent period and the learners’ preferences of activities performed in English lessons in the period of five months. The thesis is divided into the theoretical and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta