Bc. Jana Čeledová

Diplomová práce

Druhý demografický přechod v ČR - skutečnost či mýtus?

The second demographic transition in the Czech Republic - fact or myth?
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Druhý demografický přechod v ČR – skutečnost či mýtus“ je komparace a analýza demografického vývoje v ČR vedoucí k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o průběhu druhého demografického přechodu. První část práce je zaměřena na teoretický výklad druhého demografického přechodu. Druhá část práce podává přehled vývoje demografických ukazatelů ve státech severní a západní Evropy …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “The second demographic transition in the Czech republic – fact or myth?” is to compare and analyze demographic process in the Czech Republic leading to the confirmation or refutation of the hypothesis about second demographic transition. The first part is concentrated on theoretic interpretation of the second demographic transition. The second part provides overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta