Bc. Kristina Chalupníková

Master's thesis

Faktory ovlivňující míru otevřenosti ekonomik vybraných zemí

Factors influencing the degree of trade openness of selected countries
Abstract:
Chalupníková, K. Faktory ovlivňující míru otevřenosti ekonomik vybraných zemí. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Hlavním cílem této práce je identifikovat a kvantifikovat faktory ovlivňující ekonomickou otevřenost v zemích CEEC. K tomu je využito regresní a korelační analýzy a také analýzy panelových dat, která jsou analyzována pro 11 zemí střední a východní Evropy v období 2002 …more
Abstract:
Chalupníková, K. Factors influencing the degree of trade openness of selected coun-tries. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019.The main aim of this work is to identify and quantify factors influencing trade open-ness in CEEC countries. For this aim is used regression, correlation and panel data analysis. The dataset consists of 11 CEE countries in the period 2002-2017. A com-parison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management