Petr Polášek

Diplomová práce

Trade Effects of the East Enlargement in the CEECs

Vliv východního rozšíření EU na obchod vybraných nových členských států se třetími zeměmi (Trade Effects of the East Enlargement in the CEECs)
Anotace:
Diplomová práce analyzuje dopady východního rozšíření EU na toky zboží ve čtyřech středoevropských zemích. Úvod obsahuje stručnou charakteristiku východního rozšíření a řady s ním spojených ekonomických dopadů. Poté se práce zaměřuje na efekty vytváření a odklonu obchodu (trade creation and trade diversion), nejprve diskuzí tradiční teorie celních unií a poté vysvětlením následně použité metody odhadu …více
Abstract:
The thesis analyses the effect of the Eastern enlargement on goods flows into four CEECs. In the beginning, the Eastern enlargement and numerous related economic effects are briefly characterised. After that it focuses on trade diversion and trade creation effects, starting with a concise discussion of the traditional customs union theory and followed by the explanation of the choice of the estimation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Kateřina Joklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14348