Mgr. Mária Baranová

Bachelor's thesis

Character Analysis: Juxtaposition of Aragorn's Inner and Outer Transformation on the Background of the War of the Ring

Character Analysis: Juxtaposition of Aragorn's Inner and Outer Transformation on the Background of the War of the Ring
Abstract:
Tato práce analyzuje Aragorna, důležitou postavu knihy Pán prstenů, s důrazem na jeho vnitřní a vnější proměny v průběhu děje. Jeho proměna je plná kontrastů a změny v Aragarnově vzhledu odráží jeho psychický stav. Aragorn je představen jako Chodec, tajemný samotář v obnošených šatech, ukrývající se ve stínech. Jeho vzhledu odpovídá nejistota a nedůvěra v sebe sama, stejně jako strach z vlastního selhání …more
Abstract:
This work analyses Aragorn as a crucial character in the Lord of the Rings, specifically it focuses on his inner and outer transformation throughout the story, full of contrasts and shifts of Aragorn’s appearance, which clearly reflects his mental state. Aragorn is introduced as a mysterious loner in worn clothes, hiding in shadow, presenting himself as Strider. This appearance is linked with his self …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
  • Reader: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta