Bc. Hana Wohlgemuthová

Bakalářská práce

Logopedická intervence u dětí s mozkovou obrnou v rámci ucelené rehabilitace

Logopaedic intervention in children with cerebral palsy in terms of comprehensive rehabilitation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou logopedické intervence u dětí s mozkovou obrnou a její rolí v systému ucelené rehabilitace. Součástí práce je teoretická a praktická část. V rámci teoretické části jsou představeny tři z hlavních témat práce. Těmi jsou mozková obrna a její bližší specifikace, dále narušení komunikační schopnosti vyskytující se u dětí s mozkovou obrnou, a nakonec koncept ucelené …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of logopedic intervention in children with cerebral palsy and its role in the system of comprehensive rehabilitation. There are two parts of the thesis, theoretical and practical. Within the theoretical part, three of the main topics of the thesis are presented: cerebral palsy and its more detailed specifications, a disruption of the communication abilities in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta