Bc. Anastasiia Grigoreva

Bakalářská práce

Hodnocení výkonnosti podniku na bázi pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu

Evaluation of company performance based on pyramidal decomposition of return on equity
Anotace:
Provádění finanční analýzy je v dnešní době jedna z nejdůležitějších činností pro posouzení finančního stavu společnosti, proto jsem si zvolila téma „Hodnocení výkonnosti podniku na bázi pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu“. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit výkonnost a finanční situaci v podniku pomocí provádění zkoumání horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, …více
Abstract:
Implementation of financial analysis nowadays is one of the most important activities for the assessment of financial condition of the company, therefore I chose the topic "Evaluation of company performance based on pyramidal decomposition of return on equity". The aim of the Bachelor thesis is to evaluate the performance and financial situation of the company by examining the implementation of horizontal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní