Bc. Ester Ledecká

Bakalářská práce

Sportovní marketing a PR vrcholového sportovce - Ester(STR)Ledecká

Sport marketing and PR of an professional athlete - Ester(STR) Ledecka
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití nástroje PR ve sportu a jeho aplikaci do marketingové komunikace, respektive sportovního marketingu. Nejprve jsou v práci vymezeny termíny Sport, marketingová komunikace a sportovní marketing. Další text se specializuje na PR aktivity ve sportovním prostředí. Hlavním cílem práce je rozvinout v jednotlivých kapitolách témata tak, aby složila celistvý obraz použití …více
Abstract:
The thesis paper is focused on utilising PR tools in sports and his use in marketing communication, or more precisely sport's marketing. First the terms sport, marketing communication and sport's marketing are defined. Next text specialises on PR activities in sport's environment. Main objective of the thesis is to develop topics in each chapter so it creates the whole picture of PR use from the athlete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní