Kateřina Tomíčková

Bakalářská práce

Životní styl a udržitelný rozvoj

Lifestyle and sustainable development
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje především na životní styl trvale udržitelného rozvoje, který se snaží o zachování planety budoucím generacím. Cílem mé práce je pojednat o tom jak lidé, kteří nevidí pouze sebe, ale žijí v harmonii s přírodou a alespoň částečně se vzdají masového konzumu, mohou přispět k trvalé udržitelnosti. Výzkumná část se zaměřuje na osoby pracující v environmentálních sdruženích …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to evaluate sustainable development life style that aims to preserve the earth for future generations. The goal of my research project is to evaluate how environmentally conscious individuals, who live in harmony with the nature, can contribute to sustainable development. The primary research aims to evaluate individuals who work in environmental protection organisations. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomíčková, Kateřina. Životní styl a udržitelný rozvoj. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická