Mgr. Michal Jilka

Bakalářská práce

Faktory úspěchu TJ Slavoj Velké Pavlovice, o.s.

The Factors of TJ Slavoj Velké Pavlovice o.s. Success
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je srovnání vnitřního prostředí TJ Slavoj Velké Pavlovice a sportovních klubů z Velkých Bílovic. V teoretické části se jsou rozebrány pojmy týkající se managementu sportu, manažera a sportovních organizací a jejich prostředí. Poté byla ve vlastní práci provedena analýza vnitřního prostředí a vytyčení faktorů úspěchu TJ Slavoj Velké Pavlovice.
Abstract:
The subject of this Bachelor thesis is compare the internal surrounding of TJ Slavoj Velké Pavlovice and sports clubs coming from Velké Bílovice. In the theoretical part of this work there are described terms related to sport management and sport managers as well as sport organizations and their surroundings. Thereafter an analysis of the internal surroundings was carried out and the factors of TJ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pruša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií