Mgr. Markéta Lenzová

Diplomová práce

Zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a dětmi bez specifické poruchy učení

Coping with School Stress by Children with and without Learning Disabilities
Anotace:
Cílem diplomové práce byl shrnout a ověřit některé poznatky z oblasti stresu a jeho zvládání v období pubescence, zaměřili jsme se zvlášť na děti, které jsou školsky znevýhodněny. Snažili jsme se podat komplexnější pohled na problematiku zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a načrtnout tak školní situaci dítěte se specifickou poruchou učení. Zjišťovali jsme subjektivní pocity …více
Abstract:
The main purpose of this study was to explore the coping with school load among pubescent pupils . The study was conducted as survey among a representative sample of 153 czech pupils at primary school. The study compared pupils with learning disabilities (LD) and poor pupils (below-averaged pupils) with average pupils (NLD). Examined were: subjectively perceived school-related stress, self-image of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta