Theses 

Zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a dětmi bez specifické poruchy učení – Mgr. Markéta Lenzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Markéta Lenzová

Diplomová práce

Zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a dětmi bez specifické poruchy učení

Coping with School Stress by Children with and without Learning Disabilities

Anotace: Cílem diplomové práce byl shrnout a ověřit některé poznatky z oblasti stresu a jeho zvládání v období pubescence, zaměřili jsme se zvlášť na děti, které jsou školsky znevýhodněny. Snažili jsme se podat komplexnější pohled na problematiku zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a načrtnout tak školní situaci dítěte se specifickou poruchou učení. Zjišťovali jsme subjektivní pocity zátěže ve školních situacích (dotazník vlastní konstrukce). Zabývali jsme se sebehodnocením školní úspěšnosti (SPAS, Z. Matějček, 1987) a v neposlední řadě jsme prozkoumali spektrum žákovských strategií zvládání (CCSC, T. S. Ayers, 1989, 1996). Naším cílem bylo zmapovat i některé projevy dětí s horším prospěchem, neboť specifickou poruchu učení a horší školní prospěch shodně považujeme za faktory, jež mohou významně ovlivnit zpracování školní zátěže. Zjistili jsme, že děti se specifickou poruchou učení pociťovaly větší zátěž plynoucí ze sociálních vztahů ve škole, měly snížené sebehodnocení a častěji používaly strategie fyzické uvolnění a strategii kognitivní vyhýbání. Oproti nim děti bez specifické poruchy učení častěji používaly strategii hledání podpory při řešení problému. Děti s horším prospěchem též vykazovaly snížené sebehodnocení a častěji volily strategie rozptýlení a fyzické uvolnění v reakci na stresovou situaci. Pokusili jsme se i o vlastní faktorovou analýzu Ayersových strategií pro náš výzkumný vzorek a stanovili jsme následující faktory: strategie přístupu k problému (tendence k řešení), emocionální strategie, strategie rozptýlení a strategie ústupu od problému (tendence k ústupu/přijetí). Zabývali jsme se i některými dalšími souvislostmi - zajímavé zjištění přinesla například korelace mezi copingovými strategiemi a sebehodnocením, kdy se projevila tendence k negativnímu vztahu mezi strategiemi kognitivní vyhýbání, únikem a sebehodnocením.

Abstract: The main purpose of this study was to explore the coping with school load among pubescent pupils . The study was conducted as survey among a representative sample of 153 czech pupils at primary school. The study compared pupils with learning disabilities (LD) and poor pupils (below-averaged pupils) with average pupils (NLD). Examined were: subjectively perceived school-related stress, self-image of pupils (SPAS, Matejcek, 1987) and coping strategies in school-related stress situation (CCSC, Ayers et al., 1989, 1999). Results showed that both LD pupils and poor pupils use different coping strategies in school-related stress situations and have a lower self-image than average pupils. More specifically, the children with LD were more likely to use cognitive avoidance and physical release of emotion and less likely to use problem-focused support. Below-averaged pupils were more likely to use physical release of emotions and distracting actions. Factor analysis of coping strategies revealed 4-factor model with following factors: approach strategies, support seeking strategies, distraction strategies and avoidant strategies. The findings suggests the need for greater attention to social and behavioral remediaton for pupils with LD and below-averaged pupils. Recommendation and interventions for these groups of pupils at risk are discussed.

Klíčová slova: školní zátěž, copingové strategie, děti se specifickou poruchou učení, Children's Coping Strategies Checklist, school load, coping strategies, children with learning disabilities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz