Mgr. Markéta Lenzová

Master's thesis

Zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a dětmi bez specifické poruchy učení

Coping with School Stress by Children with and without Learning Disabilities
Abstract:
Cílem diplomové práce byl shrnout a ověřit některé poznatky z oblasti stresu a jeho zvládání v období pubescence, zaměřili jsme se zvlášť na děti, které jsou školsky znevýhodněny. Snažili jsme se podat komplexnější pohled na problematiku zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a načrtnout tak školní situaci dítěte se specifickou poruchou učení. Zjišťovali jsme subjektivní pocity …more
Abstract:
The main purpose of this study was to explore the coping with school load among pubescent pupils . The study was conducted as survey among a representative sample of 153 czech pupils at primary school. The study compared pupils with learning disabilities (LD) and poor pupils (below-averaged pupils) with average pupils (NLD). Examined were: subjectively perceived school-related stress, self-image of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta