Mgr. Michal Mrnuštík

Diplomová práce

Multiplatform .NET library for Domain-Driven Design with ES

Multiplatform .NET library for Domain-Driven Design with ES
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit knihovnu pro vývoj software, jejímž cílem je usnadnit tvorbu systémů. Toto usnadnění může být dosaženo poskytnutím dostatečné infrastruktury pro použití metodologie Domain-Driven Design v kombinaci s návrhovým vzorem Event Sourcing. První část této práce popisuje základní principy metodologie Domain-Driven Design a návrhového vzoru Event Sourcing. Dále je v práci obsažen …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a software development library that will facilitate the writing of enterprise systems. This can be achieved by providing the necessary infrastructure to use the Domain-Driven Design methodology in combination with the Event Sourcing pattern. The first part of the thesis describes the principles of Domain-Driven Design and the building blocks of Event Sourcing. It …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace