Bc. Jiří Vošmik

Master's thesis

Magnetická anizotropie břidlic brdského kambria

Magnetic anisotropy of shales from the Brdy Cambrian
Anotácia:
Práce se zabývá studiem magnetických staveb slabě deformovaných hornin jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve situované v jižní části bohemika zhruba 40 km jz. od Prahy. Pro účely studie orientací magnetických staveb byla měřena anizotropie magnetické susceptibility na 111 orientovaných vzorcích odebraných jednak v břidlici, jednak v rámci jedné lokality v psamitu. Pro zjištění nositel magnetizace …viac
Abstract:
This work is focused on the study of the magnetic fabric of weak deformed Cambrien sedimentary rocks of the Jince Formation, which is part of the Příbram-jince Basin, situated in the southern part of Behemikum, around 40 km southwest of Prague. For the purposes of a magnetic orientation study, 111 samples were collected from shales and psammite. Temperature variation within magnetic susceptibility …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta