Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cambrian

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Anizotropie magnetické susceptibility a stavba vulkanitů kambria v barrandienu
 (Kristina Kolářová)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbx71/ | Geologie / Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země | Práce na příbuzné téma

Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
 (Helena Gilíková)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mj48k/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Studium paleontologických a petrografických vzorků z kambrických lokalit barandienské oblasti a jejich využití pro geoturismus
 (Tereza Vachová)

2024, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//lx8018// | Geovědní a montánní turismus / | Práce na příbuzné téma

Magnetická anizotropie břidlic brdského kambria
 (Jiří Vošmik)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfi3j/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Magnetická anizotropie psamitů a slepenců brdského kambria
 (Milan Říha)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aquro/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Tektonika kambria v jihozápadním okolí Příbrami
 (Milan Říha)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apmqp/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Stavba kambrických vulkanitů barrandienu na vybraných lokalitách
 (Kristina Kolářová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfz7j/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma