Mgr. Stanislav Pelcák

Disertační práce

Smysl pro soudržnost A. Antonovského v prevenci, léčbě a podpoře zdraví

Antonovsky's Sense of Coherence in prevention, medical treatment and health promotion
Anotace:
V současné medicíně a psychologii zdraví je zdůrazňován celostní (holistický) přístup k člověku ve zdraví a v nemoci. Pro vývoj názorů na problematiku zdraví je charakteristický posun k jeho pozitivnímu vymezení, tj. zdraví jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha (wellbeing). Důraz na psychosociální faktory zdraví a celostní přístup k člověku souvisí se salutogenetickým modelem myšlení …více
Abstract:
In the contemporary medicine and health psychology, the holistic approach to an individual is strongly emphasized. The advance toward a positive determination of health as a state of complete physical, mental and social well-being is a characteristic process concerning the development of the attitude towards the issue of health. The emphasis on the psychosocial factors of health, and the holistic approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivo Plaňava
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií