Mgr. Kristina Kolovrátková

Bakalářská práce

Intervence zaměřené na posílení postavení žen v projektech vybraných rozvojových agentur v České republice a v zahraničí

Interventions aimed at empowering women in the projects of selected development agencies in the Czech Republic and abroad.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na otázku posílení postavení žen v projektech České republiky a zahraničí. V práci odpovídám na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaké postupy a způsoby intervence sociální práce pro zlepšení postavení žen v rozvojových zemích jsou uplatňovány v projektech rozvojové pomoci obdobně zaměřených organizací z České republiky a ze zahraničí? Práce je rozdělena do tří částí …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of women's empowerment in the projects of the Czech Republic and Japan. The main research question, which I answer in the work is: What processes and forms of social work intervention are applied in the development aid projects of similar focused organizations from the Czech Republic and abroad in the purpose to empower women in developing countries? The work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií