Kristýna ZOUZALOVÁ

Bakalářská práce

K obecným otázkám onomastiky

To the general issues of onomastics
Anotace:
Bakalářská práce sleduje obecné otázky lingvistické disciplíny ? onomastiky. Práce obsahuje část teoretickou zabývající se charakteristikou a historií tohoto vědního oboru a rozpracovává samotné fungování vlastních jmen. Zaměřuje se také na vnitřní členění disciplíny a podává informace o jednotlivých podoborech. Empirická část je zaměřena ve dvou kapitolách na názvy v Českých Budějovicích a rozbor …více
Abstract:
This Bachelor thesis follows the general questions of the linguistic discipline - onomastics. The thesis includes a theoretical part dealing with the characteristics and history of science and describes the functioning of proper names. It is also focused on the internal structure of discipline and provides information on particular subdisciplines. The empirical part is devided into two chapters - the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Milena NOSKOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZOUZALOVÁ, Kristýna. K obecným otázkám onomastiky. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses djk7o2 djk7o2/2
24. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 4. 2012
Bulanova, L.
25. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.