Theses 

Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní – Zdeňka PÁPAYOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zdeňka PÁPAYOVÁ

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní

Complex nursing care for seniors with fractures of the femoral neck

Abstract: Bakalářská práce, jejíž název je: "Komplexní ošetřovatelská péče o seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní" je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Práce specifikuje ošetřovatelský proces před onemocněním a po onemocnění. Teoretická část obsahuje základní informace o samotném onemocnění, popisu léčby a ošetřovatelské péči. Praktická část zahrnuje kazuistiku respondentky s tím to onemocněním a sledování jejího procesu během hospitalizace a následného vyhotovení ošetřovatelského procesu, který má respondentku vrátit do její kvality života před úrazem.

Abstract: The bachelor's thesis entitled "Complex Nursing Care of Seniors with Fracture of the Thigh Bone Neck" is divided into the theoretical part and the practical part. The thesis specifies the nursing process before and after illness. The theoretical part contains basic information about the illness itself, description of treatment and proper nursing care. The practical part includes the selection of respondent with the disease and the monitoring of their process during hospitalization and the subsequent elaboration of the nursing process, which should return the respondent to její quality of life before the accident.

Keywords: Pád, senioři, zlomenina krčku kosti stehenní, pohybový aparát, ošetřovatelská péče.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kamila Madarová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177654 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÁPAYOVÁ, Zdeňka. Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 14:16, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz