Theses 

Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní – Zdeňka PÁPAYOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zdeňka PÁPAYOVÁ

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní

Complex nursing care for seniors with fractures of the femoral neck

Anotácia: Bakalářská práce, jejíž název je: "Komplexní ošetřovatelská péče o seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní" je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Práce specifikuje ošetřovatelský proces před onemocněním a po onemocnění. Teoretická část obsahuje základní informace o samotném onemocnění, popisu léčby a ošetřovatelské péči. Praktická část zahrnuje kazuistiku respondentky s tím to onemocněním a sledování jejího procesu během hospitalizace a následného vyhotovení ošetřovatelského procesu, který má respondentku vrátit do její kvality života před úrazem.

Abstract: The bachelor's thesis entitled "Complex Nursing Care of Seniors with Fracture of the Thigh Bone Neck" is divided into the theoretical part and the practical part. The thesis specifies the nursing process before and after illness. The theoretical part contains basic information about the illness itself, description of treatment and proper nursing care. The practical part includes the selection of respondent with the disease and the monitoring of their process during hospitalization and the subsequent elaboration of the nursing process, which should return the respondent to její quality of life before the accident.

Kľúčové slová: Pád, senioři, zlomenina krčku kosti stehenní, pohybový aparát, ošetřovatelská péče.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kamila Madarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177654 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

PÁPAYOVÁ, Zdeňka. Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 4. 2019 14:32, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz