Mgr. Tereza Mácková

Diplomová práce

Primární předložky v češtině: analýza chyb studentů při výuce češtiny pro cizince

Primary prepositions in Czech as a second language: an analysis of students' mistakes
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl představit problematiku primárních prepozic, a to nejprve z pohledu jejich místa v jazykovém systému, tedy v teoriích, kdy přemýšlíme o prostoru v jazyce, a poté v úrovni percepce z pozice cizinců. Z toho vyplývá i struktura práce. První část je teoretická, kdežto ta druhá je praktická. Teoretická část je zaměřená na samotné primární prepozice, dále na teorie o …více
Abstract:
This thesis aims to present the issue of the primary prepositions, first from the perspective of their place in the language system, so in theories where we think about space in language, and then in the level of perception from the position of foreigners. It implies the structure of the work. The first part is theoretical, whereas the second part is practical. The theoretical part is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Janků

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta