Mgr. Bc. Darina Lukášová

Diplomová práce

Podpůrný materiál pro výuku žáků s OMJ na II. stupni ZŠ v oblasti mikroregionu Bojkovsko

Support material for teaching pupils with different mother tongue at upper primary school in Bojkovsko microregion
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výukou žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich podporou na II. stupni základní školy v oblasti mikroregionu Bojkovsko. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny informace o dvojjazyčnosti, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice, Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, mikroregionu Bojkovsko a dialektu …více
Abstract:
The diploma thesis addresses the topic of the education of pupils with different mother tongue and their support in upper primary school in Bojkovsko microregion. The thesis comprises theoretical and practical parts. In the former, the information regarding bilingvism, the education of pupils with different mother tongue in the Czech Republic, the Common European Framework of Reference for Languages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta