Theses 

Motivace k dobrovolnictví v péči o dlouhodobě nemocné – Bc. Eva Horáková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Horáková, DiS.

Bachelor's thesis

Motivace k dobrovolnictví v péči o dlouhodobě nemocné

Motivation for volunteering in the care of chronically ill people

Abstract: Bakalářská práce „Motivace k dobrovolnictví v péči o dlouhodobě nemocné“ pojednává o motivačních faktorech ovlivňujících rozhodnutí jednotlivců k dobrovolné činnosti. V teoretické části popisuje poznatky z oblasti lidských motivů a motivace, dále také základní informace o dobrovolnictví a jeho druzích. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum motivů ovlivňujících dobrovolníky pracující v oblasti zdravotní a sociální, přesněji v péči o dlouhodobě nemocné v zařízení hospicového typu. Pomocí otevřeného kódování formuluje kategorie obsahující motivy ovlivňující rozhodnutí člověka stát se dobrovolníkem a setrvání v této činnosti.

Abstract: The thesis "Motivation for volunteering in the care of chronically ill people" is about the motivational factors affecting individuals' decisions to volunteering. It deals with knowledge of human motives and motivation, as well as basic information on volunteering and its species. The practical part is focused on qualitative research themes affecting volunteers working in the health and welfare, specifically in the care of long-term patients in hospice-type facility. Using open coding categories formulated containing motives influencing the decision of man to become a volunteer and to remain in business.

Keywords: Dobrovolná služba, dobrovolníci ve zdravotnictví, dobrovolnictví, dobrovolník, motiv, motivace, potřeba. Voluntary service, volunteers in health, volunteering, volunteer, incentive, motivation, need.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Šuráňová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 08:51, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz