Pavla Doležalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Novodobé přístupy sociální práce k lidem s chronickým duševním onemocněním

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá novodobými přístupy sociální práce pracující s lidmi s chronickým duševním onemocněním. Na základě kompilátu literatury byla představena psychiatrická péče v České republice se zaměřením na její stav před reformou. Dále popisuji reformu psychiatrické péče a její přínos, včetně nové sociálně-zdravotní služby centrum duševního zdraví. V poslední kapitole se zabývám jednotlivými …více
Abstract:
This thesis focuses on nowadays approaches of social work dealing with people with severe mentally illness. Based on compilation of literature, there is introduced psychiatric care in Czech Republic with focus on its state before reform. Next I describe reform of psychiatric care and its contribution, including new social-health service Centre of Mental Health. In the last chapter I deal with individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc