Bc. Marta Nekulová, Ph.D.

Diplomová práce

Intracelulární distribuce N-terminálních izoforem proteinu p73 v buňkách meduloblastomu

Intracellular distribution of N-terminal isoforms of p73 protein in medulloblastoma cells
Anotace:
Izoformy proteinu p73 mají významnou úlohu v procesech tumorigeneze a ontogeneze. V diplomové práci byla studována intracelulární distribuce N-terminálních izoforem proteinu p73 v meduloblastomových buněčných liniích metodou imunocytochemie. Druhá část práce se zabývá působením kyseliny all-trans retinové na expresi p73.
Abstract:
The p73 protein isoforms have a significant role in tumorigenesis and ontogenesis. This thesis examines the intracellular distribution of p73 N-terminal isoforms in medulloblastoma cell lines using immunocytochemistry. The second part of this thesis describes the effect of all-trans retinoic acid on p73 expression.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta